LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

 

A1

SUMÁRNE ÚDAJE Z LHP

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

KATEGÓRIA A TVAR LESA

KATEGÓRIA LESA

SPOLU

HV

HVr

HN

HNp

HNe

UV

UN

UNp

OV

ON

H

U

O

Plocha lesných porastov

1403.89

1403.89

1403.89

Zásoba Spolu

259757

259757

259757

Ihličnaté

8393

8393

8393

Listnaté

251364

251364

251364

Ťažba celkom

 41255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41255

 

 

 41255

z toho kalamita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ťažba celkom ihličnatá

 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 764

 

 

 764

z toho kalamita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ťažba celkom listnatá

 40491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40491

 

 

 40491

z toho kalamita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ťažba obnovná spolu

 28653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28653

 

 

 28653

Ťažba obnovná ihličnatá

 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28

 

 

 28

Ťažba obnovná listnatá

 28625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28625

 

 

 28625

Ťažbová plocha

 75.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75.05

 

 

 75.05

Ťažba výchovná spolu

 12602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12602

 

 

 12602

Ťažba výchovná ihličnatá

 736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 736

 

 

 736

Ťažba výchovná listnatá

 11866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11866

 

 

 11866

Prebierková plocha skut.

 604.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 604.61

 

 

 604.61

Prebierková plocha nás.

 743.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 743.82

 

 

 743.82

Ťažba výchovná do 50 r. spolu

 7775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7775

 

 

 7775

ihličnatá

 736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 736

 

 

 736

listnatá

 7039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7039

 

 

 7039

Preb. plocha do 50 r. skut.

 311.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 311.37

 

 

 311.37

Preb. plocha do 50 r. nás.

 450.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 450.58

 

 

 450.58

Ťažba vých. nad 50 r. spolu

 4827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4827

 

 

 4827

ihličnatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listnatá

 4827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4827

 

 

 4827

Preb. plocha nad 50 r. skut.

 293.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 293.24

 

 

 293.24

Preb. plocha nad 50 r. nás.

 293.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 293.24

 

 

 293.24

Zalesňovanie prvé

 3.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.10

 

 

 3.10

Zalesňovanie opakované

 1.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.72

 

 

 1.72

Zales. z plánovanej ťažby

 73.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73.98

 

 

 73.98

Zalesňovanie spolu

 78.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 78.80

 

 

 78.80

zo zalesň.spolu prirodz.zmladenie

 51.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51.13

 

 

 51.13

zo zalesň.spolu podsadba, podsejba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečistková plocha skut.

 281.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 281.65

 

 

 281.65

Prečistková plocha nás.

 455.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 455.85

 

 

 455.85