LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

 

A16

Prehľad prírastkov drevín

Dreviny Celkový priemerný – CPP Celkový bežný – CBP Priemerný rubný - PRP
Spolu Na 1 ha Spolu Na 1 ha Spolu Na 1 ha
m3 bez kôry na pni
SM 22 12.9 22 12.9 1 0.6
JD 0 0.0 0 0.0 0 0.0
BO 153 7.2 153 7.2 67 3.2
SC 430 7.3 484 8.2 175 3.0
OSTATNÉ IHLIČNATÉ 0 0.0 0 0.0 0 0.0
IHLIČNATÉ SPOLU 605 7.4 659 8.1 243 3.0
DB 410 5.2 344 4.3 229 2.9
CR 0 0.0 0 0.0 0 0.0
BK 5747 6.3 5661 6.2 3395 3.7
HB 747 3.1 652 2.7 528 2.2
JV 183 5.6 148 4.5 89 2.7
JS 28 7.2 32 8.2 8 2.1
BT 0 0.0 0 0.0 0 0.0
AG 0 0.0 0 0.0 0 0.0
BR 119 2.7 103 2.3 110 2.5
JL 25 2.6 25 2.6 9 0.9
LP 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TD 5 3.4 1 0.7 0 0.0
TS 0 0.0 0 0.0 0 0.0
VR 0 0.0 0 0.0 0 0.0
OSTATNÉ LISTNATÉ 0 0.0 2 5.0 1 2.5
LISTNATÉ SPOLU 7264 5.5 6968 5.3 4369 3.3
CELKOM IHL.+LIST. 7869 5.6 7627 5.4 4612 3.3