LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

 

A2

PREHĽAD ZALESŇOVANIA PODĽA DREVÍN


Kategória lesa: H

DREVINA

ZALESŇOVANIE PODĽA DREVÍN

SPOLU

ZO SPOLU OČAKÁV.PRIR.ZMLAD.

BK

48.38

48.23

DZ

14.68

SC

7.60

JH

5.56

1.27

JM

0.97

0.71

HB

0.92

0.92

BO

0.48

JS

0.21

IHLIČ.

8.08

LIST.

70.72

51.13

SPOLU

78.80

51.13


Kategória lesa: Spolu

DREVINA

ZALESŇOVANIE PODĽA DREVÍN

SPOLU

ZO SPOLU OČAKÁV.PRIR.ZMLAD.

BK

48.38

48.23

DZ

14.68

SC

7.60

JH

5.56

1.27

JM

0.97

0.71

HB

0.92

0.92

BO

0.48

JS

0.21

IHLIČ.

8.08

LIST.

70.72

51.13

SPOLU

78.80

51.13