LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

 

A3/1

Prehľad plôch, zásob a plánovaných úloh LHP podľa jednotlivých obhospodarovateľov

Obhospodarovateľ

Výmera lesných pozemkov

Porastová zásoba

Ťažba obnovná

Lesné porasty

Ostatné lesné pozemky

Spolu lesné pozemky

Ihlič.

List.

Spolu

Ťažbová plocha

Ihlič.

List.

Spolu

ha

m3 hrubiny bez kôry

ha

m3 hrubiny bez kôry

Názov obhospodarovateľa

1577.65

 

1577.65

8393

299140

307533

142.73

28

52705

52733

SPOLU

1403.89

 

1403.89

8393

251364

259757

75.05

28

28625

28653