LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

 

A3/2

Prehľad plôch, zásob a plánovaný úloh LHP podľa jednotlivých obhospodarovateľov

Obhospodarovateľ

ŤAŽBA VÝCHOVNÁ

ŤAŽBA SPOLU

ZALESŇOVANIE

PREČIST.PLOCHA

Prebierk. plocha

Ihlič.

List.

Spolu

Do 50 rokov spolu

Nad 50rokov spolu

Ihlič.

List.

Spolu

Prvé

Opak.

Z plán. ťažby

Spolu

Zo zal. spolu prir. zmlad.

Zo zal. spolu podsad. podsej.

Skutoč.

Násobná

skutoč.

násob.

ha

m3 hrubiny bez kôry

ha

Názov obhospodarovateľa

604.61

743.82

736

11866

12602

7775

4827

764

64571

65335

4.70

1.72

141.66

148.08

105.37

 

281.65

455.85

SPOLU

604.61

743.82

736

11866

12602

7775

4827

764

40491

41255

3.10

1.72

73.98

78.80

51.13

 

281.65

455.85