LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

Obhospodarovateľ: Názov obhospodarovateľa

 

 

Základné rozhodnutia a ciele hospodáreniaObl

Podbl

Č.

Kl

Tl

So

Pk

Po

It

Zhslt

Hslt

Hspt

Sop

Zr

Dchu

Pho

Speci

Zop

Ot

Model

Rd

Zrd

Od

Dz

Dn

Cv

RVDr

Fh

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

310

62

1

 

 

 

 

 

1

01074

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-20, sc 0-20, cl 10-40, cs 0-10, br 0-20

3

 

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-70, DB 10-40, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-15, br 0-20

 

 

 

JPRL:

9A11, 9A20, 10_11, 62A00, 110A00, 534_10

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

310

62

1

 

 

 

 

 

0

01074

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-20, sc 0-20, cl 10-40, cs 0-10, br 0-20

3

 

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-70, DB 10-40, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-15, br 0-20

 

 

 

JPRL:

9A12, 10_12, 77_00, 111B00, 258C01, 258C02, 258C03, 534_20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

310

66

1

 

 

 

 

 

1

05544

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, sc 0-10, bo 5-15, cl 10-20, cs 0-10, br 0-10

3

DB 120

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-70, DB 10-40, sc 0-10, bo 5-20, cl 10-30, cs 0-10, br 0-20

 

 

 

JPRL:

10_20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

310

66

1

 

 

 

 

 

0

05544

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, sc 0-10, bo 5-15, cl 10-20, cs 0-10, br 0-10

3

DB 120

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-70, DB 10-40, sc 0-10, bo 5-20, cl 10-30, cs 0-10, br 0-20

 

 

 

JPRL:

534_30

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

310

71

1

 

 

 

 

 

0

05564

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, sc 0-10, bo 10-20, cl 10-20, cs 0-10, br 0-10

3

BO 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-70, DB 10-40, sc 5-10, bo 5-20, cl 10-20, cs 0-10, br 0-10

 

SC 100

 

JPRL:

265B00

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

24

1

 

 

 

 

 

1

05654

100

 

30

7

4

2

SC 100

HP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-40, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

 

BK 110

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-40, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-10, br 0-20, os 0-10

 

 

 

JPRL:

23D10

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

34

1

 

 

 

 

 

0

05714

120

 

40

7

4

2

DB 120

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-30, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

BK 110

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 20-40, bo 5-15, sc 0-20, cl 10-35, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

 

 

 

JPRL:

14_20, 16_20, 66_20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

62

1

 

 

 

 

 

1

01314

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-20, sc 0-20, cl 10-30, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

 

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-70, DB 10-40, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-10, br 0-20, os 0-10

 

 

 

JPRL:

11A00, 39_11, 179B10, 179B20, 214A11, 214A12, 214A13, 216_11, 216_12, 216_13, 216_20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

62

1

 

 

 

 

 

0

01314

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-20, sc 0-20, cl 10-30, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

 

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-70, DB 10-40, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-10, br 0-20, os 0-10

 

 

 

JPRL:

16_11, 23A00, 40_01, 54_00, 55_01, 55_02, 174_00, 267A00

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

66

1

 

 

 

 

 

0

05774

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-40, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

DB 130

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-40, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, br 0-20, os 0-10

 

 

 

JPRL:

12_10, 12_20, 13_10, 13_20, 16_30

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

71

1

 

 

 

 

 

0

05784

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-20, sc 0-20, cl 10-40, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

BO 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

 

SC 100

 

JPRL:

13_30

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

71

1

 

 

 

 

 

1

05784

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-20, sc 0-20, cl 10-40, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

BO 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

 

SC 100

 

JPRL:

179A20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

88

1

 

 

 

 

 

1

15844

90

 

30

7

4

2

HB 90

PH

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-30, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

BK 100

HP

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-35, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-35, cs 0-10, ol 0-10, hb 5-20

 

 

MP

JPRL:

39_20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

88

1

 

 

 

 

 

0

15844

90

 

30

7

4

2

HB 90

PH

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-30, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

BK 100

HP

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-35, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-35, cs 0-10, ol 0-10, hb 5-20

 

 

MP

JPRL:

43_12, 43_20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

91

1

 

 

 

 

 

0

15784

100

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-35, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

HB 90

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-35, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-35, cs 0-10, ol 0-20, hb 5-15

 

 

 

JPRL:

14_10, 15_01, 15_02, 16_12, 39_12, 39_13, 43_13, 66_10, 67_00, 72_01, 248B00, 267B00, 267C00

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

91

1

 

 

 

 

 

1

15784

100

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-35, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

HB 90

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-35, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-35, cs 0-10, ol 0-20, hb 5-15

 

 

 

JPRL:

23D20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

94

1

 

 

 

 

 

0

19254

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-40, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

DB 110

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-40, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, br 0-20, ol 0-20

 

HB 90

 

JPRL:

43_11

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

94

1

 

 

 

 

 

1

19254

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-40, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

DB 110

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-40, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, br 0-20, ol 0-20

 

HB 90

 

JPRL:

179A10, 214A20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

35

311

97

1

 

 

 

 

 

0

21484

110

 

30

7

4

2

BK 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-15, sc 0-15, cl 10-40, cs 0-10, br 0-10, os 0-10

3

JH 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, br 0-20, os 0-10

 

 

 

JPRL:

40_02, 72_02

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

24

1

 

 

 

 

 

1

16334

90

 

30

7

4

2

SC 90

PH

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-40, jd 0-20, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

3

BK 100

HP

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-40, jd 5-20, bo 5-15, sc 5-20, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

 

 

 

JPRL:

168A00

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

30

1

 

 

 

 

 

0

05904

90

 

30

7

4

2

BO 90

PH

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-40, jd 0-20, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

3

BK 100

HP

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-60, DB 10-40, jd 0-20, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

 

 

MP

JPRL:

248C00, 254_01

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

30

1

 

 

 

 

 

1

05904

90

 

30

7

4

2

BO 90

PH

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-40, jd 0-20, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

3

BK 100

HP

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-60, DB 10-40, jd 0-20, bo 5-20, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

 

 

MP

JPRL:

250B00

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

37

1

 

 

 

 

 

0

06574

110

 

40

7

4

2

DB 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

3

JD 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 20-40, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-35, cs 0-10, hb 0-10

 

 

 

JPRL:

288A30

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

56

1

 

 

 

 

 

0

06594

90

 

30

7

5

2

HB 90

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

DB 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 5-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-20, hb 5-20

 

 

 

JPRL:

68A10

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

56

1

 

 

 

 

 

1

06594

90

 

30

7

5

2

HB 90

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

DB 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 5-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-20, hb 5-20

 

 

 

JPRL:

508B00

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

62

1

 

 

 

 

 

0

01584

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

 

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-65, DB 10-30, jd 5-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

 

 

 

JPRL:

6A00, 6B00, 17_11, 17_12, 17_20, 19_00, 23B01, 23B02, 42A01, 48_00, 49_00, 50_00, 51_00, 52_00, 53B00, 109_00, 111A00, 112_00, 214B00, 269A11, 269A12

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

62

1

 

 

 

 

 

1

01584

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

 

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-65, DB 10-30, jd 5-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

 

 

 

JPRL:

7_11, 7_12, 11B10, 22A00, 53A11, 53A12, 166A11, 166A12, 177A00, 177B00, 217_11, 217_12, 217_13, 217_20, 250A11, 250A12, 250A20, 251A11, 251A12, 258A11, 258A12, 258B11, 258B12, 258B20, 260_11,

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

62

1

 

 

 

 

 

2

05944

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

 

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-60, DB 10-30, jd 5-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

 

 

 

JPRL:

268_11

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

66

1

 

 

 

 

 

1

01614

110

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

DB 120

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-60, DB 10-40, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-20, hb 0-15

 

 

 

JPRL:

22B00, 22C00, 262_20, 263A30, 263B20, 264A20, 267D10, 271A10, 288A20, 288A40

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

71

1

 

 

 

 

 

0

01654

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

BO 90

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 10-20, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-20, hb 0-10

 

 

 

JPRL:

18B00, 173_00, 263B10

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

71

1

 

 

 

 

 

1

01654

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

BO 90

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 10-20, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-20, hb 0-10

 

 

 

JPRL:

176_20, 263A20, 264A10, 265A20, 265A30, 267D20, 270B00, 271A20, 271A30

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

87

1

 

 

 

 

 

0

06674

50

 

20

7

7

2

BR 50

HP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, ol 0-20

3

 

MH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-40, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, ol 0-20, br 5-15

 

 

 

JPRL:

255_10

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

88

1

 

 

 

 

 

0

16334

90

 

30

7

4

2

HB 80

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

3

BK 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-60, DB 10-40, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-30, cs 0-20, hb 5-25

 

 

HP

JPRL:

114_00, 171A00, 181B00

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

88

1

 

 

 

 

 

1

16334

90

 

30

7

4

2

HB 80

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

3

BK 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-60, DB 10-40, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-30, cs 0-20, hb 5-25

 

 

HP

JPRL:

168B20, 169_10, 170_30, 171B00, 180A00, 182_20, 184A12, 184A20, 184A30, 251A20, 251B00, 268_20, 508A00

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

91

1

 

 

 

 

 

1

16224

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

HB 90

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-40, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-20, hb 5-20

 

 

 

JPRL:

7_20, 9B00, 57_10, 58_00, 59_00, 60_00, 61_00, 65_00, 166A13, 169_20, 169_30, 176_30, 181A00, 181C00, 184A11, 258A20, 260_20, 260_30, 260_40, 287_12

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

91

1

 

 

 

 

 

0

16224

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

HB 90

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-40, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-40, cs 0-20, hb 5-20

 

 

 

JPRL:

18A00, 18C00, 23C00, 41_00, 42B00, 46_00, 47_00, 56_00, 62B00, 69_11, 70_10, 71_01, 73_00, 74A00, 74B01, 113_00, 166B00, 170_10, 184B00, 218_00, 268_12, 269A20

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

94

1

 

 

 

 

 

0

16274

100

 

30

7

4

2

DB 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

3

BK 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 20-40, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-30, cs 0-20, hb 5-15

 

HB 90

 

JPRL:

11B20, 69_20, 70_20, 110B00, 166A20, 166A30, 172_00, 254_02, 270A00

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

94

1

 

 

 

 

 

1

16274

100

 

30

7

4

2

DB 110

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-30, cs 0-10, hb 0-10

3

BK 100

PH

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 20-40, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 10-30, cs 0-20, hb 5-15

 

HB 90

 

JPRL:

57_20, 168B10, 170_20, 176_10, 180B00, 182_10, 248A00, 255_20, 259_00, 288A50

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

97

1

 

 

 

 

 

0

16284

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

CL 100

 

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 20-40, cs 0-20, hb 0-15

 

 

 

JPRL:

42A02, 68A20, 71_02, 74B02

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

37

313

97

1

 

 

 

 

 

1

16284

100

 

30

7

4

2

BK 100

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 0-15, bo 5-15, sc 5-15, cl 10-40, cs 0-10, hb 0-10

3

CL 100

 

Obnovné drev. zloženie:

BK 30-50, DB 10-30, jd 5-15, bo 5-20, sc 5-20, cl 20-40, cs 0-20, hb 0-15

 

 

 

JPRL:

53A13, 53A20, 69_12

 

21

A

 

H

V

 

 

 

 

31

316

97

1

 

 

 

 

 

0

41894

120

 

40

8

5

2

BK 120

MP

Cieľové drev. zloženie:

BK 40-60, DB 10-30, sc 5-15, bo 0-10, ol 0-10, cl 10-30

3

JH 110

 

Obnovné drev. zloženie:

BK 40-70, DB 10-40, sc 5-20, bo 0-10, ol 0-10, jh 5-15, jm 5-10, js 5-20

 

 

 

JPRL:

68B01, 68B02

 

21

A

 

O

V

 

d

 

 

04

393

91

1

 

 

 

 

 

0

16224

200

 

99

12

10

3

BK 200

UV

Cieľové drev. zloženie:

BK 20-50, DB 10-30, jh 5-15, jm 5-10, js 5-15, bo 5-15, ol 5-20, jd 5-10

 

HB 150

MP

Obnovné drev. zloženie:

BK 20-50, DB 10-40, jh 5-20, jm 5-10, js 5-20, bo 5-20, ol 5-20, jd 5-15

 

 

 

JPRL:

20_00, 21_00

 

Legenda
Obl - lesná oblasť Dchu - druh chráneného územia
Podbl - lesná podoblasť Pho - pásmo hygienickej ochrany
Č. - časť lesnej podoblasti Speci - špecifikum
Kl - kategória lesa Zop - zóna ochrany prírody
Tl - tvar lesa Ot - ochranársky typ
So - spôsob obhospodarovania Model - číslo modelu rámcového plánovania
Pk - písmeno kategórie Rd - rubná doba
Po - pásmo ohrozenia Zrd - zmena rubnej doby
It - imisný typ Od - obnovná doba
Zhslt - združený hospodársky súbor lesných typov Dz - doba zabezpečenia
Hslt - hospodársky súbor lesných typov Dn - doba návratu
Hspt - hospodársky súbor porastových typov Cv - cieľová výstavba
Sop - stupeň ohrozenia porastu RVDr - rubný vek pre drevinu
Zr - zóna rekreácia Fh - forma hospodárskeho spôsobu