LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

Obhospodarovateľ: Názov obhospodarovateľa

 

 

Sumárne údaje génovej základne

Výmera GZ

Drevina

Výmera

dreviny

Fenotypová kategória

I.-III.

IV.vek.trieda a

A

B

C

D

vek.trieda

staršie-neuznané

 

BK

108.86

 

 

 

 

 

 

 

BO

2.87

 

 

 

 

 

 

 

BR

1.58

 

 

 

 

 

 

 

DC

1.54

 

 

 

 

 

 

 

DZ

15.58

 

 

 

 

 

 

150.35

HB

13.54

5.32

16.34

 

 

128.40

21.93

 

JH

0.26

 

 

 

 

 

 

 

JL

0.95

 

 

 

 

 

 

 

JS

0.19

 

 

 

 

 

 

 

OS

0.09

 

 

 

 

 

 

 

SC

4.89