LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

Obhospodarovateľ: Názov obhospodarovateľa

 

 

Zoznam lesných porastov s fenotypovou kategóriou dreviny A a B

JPRL

Fen.zatr.

Zast. DR v %

Plocha. DR

Plán hospodárskych opatrení (ťažba)

Dc

Čp

Ps

Et

Plocha

Vek

Zak.

Dr

kat.

7

 

1

1

5.32

100

0.64

BK

A

100

5.32

Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy postupovať na JZ 2 zásahy v des.

9

A

1

1

1.78

105

0.54

BK

B

100

1.78

Po zabezp. obnovy veľ. clon. rub, dorub.

10

 

1

1

3.54

110

0.73

BK

B

100

3.54

Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 vých. obnovy 2 zásahy v des.

16

 

1

1

5.38

75

0.70

BK

B

95

5.11

Prebierka.