LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

Obhospodarovateľ: Názov obhospodarovateľa

 

 

Prehľad výsledkov fenotypovej klasifikácie

Drevina

Fenotypová kategória dreviny

Vysoko hodnotné
A

Hodnotné
B

Priemerné
C

Podpriemerné
D

Spolu

"ha" skutočnej plochy

BO

 

0.82

0.57

0.03

1.42

SC

 

 

0.03

 

0.03

Ihlič. spolu

 

0.82

0.60

0.03

1.45

BK

5.32

327.59

218.83

 

551.74

DZ

 

4.85

1.88

 

6.73

JH

 

3.54

0.40

 

3.94

JM

 

5.13

3.29

 

8.42

JS

 

0.98

0.03

 

1.01

List. spolu

5.32

342.09

224.43

 

571.84

Spolu

5.32

342.91

225.03

0.03

573.29