LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

Obhospodarovateľ: Názov obhospodarovateľa

 

 

Doplňujúce údaje génovej základne

JPRL

Drevina

Dc

Čp

Ps

Et

Plocha

Vek

Zak.

HSLT

Obl.

Dr

Bon

Hr.

Vys.

Plocha
v %

Fen
kat.

6

A

 

 

7.61

50

0.75

313

21A

BK

36

26

23

7.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

30

22

19

0.38

 

Prebierka.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

6

B

 

 

12.24

50

0.80

313

21A

BK

32

23

21

10.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

28

20

18

0.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

30

24

22

0.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

36

29

26

0.61

 

Prebierka.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

7

 

1

1

5.32

100

0.64

313

21A

BK

32

42

32

5.32

A

Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy postupovať na JZ 2 zásahy v des. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

7

 

1

2

1.33

20

0.20

313

21A

BK

32

0

3

1.33

 

Bez zásahu.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

7

 

2

 

1.78

25

0.80

313

21A

BK

26

7

7

0.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

26

7

7

0.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

26

9

9

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

32

13

11

0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

22

9

8

0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

18

10

10

0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS

16

12

12

0.09

 

Prečistka, 1.zás. zač. platn. LHP v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. LHP.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

9

A

1

1

1.78

105

0.54

310

21A

BK

32

44

32

1.78

B

Po zabezp. obnovy veľ. clon. rub, dorub. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

9

A

1

2

0.76

20

0.30

310

21A

BK

32

0

3

0.76

 

Bez zásahu.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

9

A

2

 

3.45

5

0.90

310

21A

BK

32

0

1

2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

28

0

-1

0.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

22

0

1

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

28

0

-1

0.17

 

Prečistka konc. platn. LHP v posl.3 r. Nezmlad. miesta doplniť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

9

B

 

 

5.21

40

0.80

313

21A

BK

34

21

19

2.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

32

18

17

2.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

32

22

20

0.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JH

36

23

20

0.26

 

V mladš. skup. a v hust. skup. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP, na ostat. pl. prebierka.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

10

 

1

1

3.54

110

0.73

310

21A

BK

30

46

32

3.54

B

Okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., pokrač. od založ. vých., 2 vých. obnovy 2 zásahy v des. Pomiestna prípr. pôdy, po ťažbe zalesniť.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

10

 

1

2

1.46

5

0.30

310

21A

BK

30

0

-1

1.46

 

Bez zásahu.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

10

 

2

 

2.03

2

1.00

310

21A

BK

30

0

-1

1.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

28

0

-1

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

22

0

-1

0.10

 

Prečistka konc. platn. LHP v posl.3 r. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

11

A

 

 

0.82

55

0.80

311

21A

BK

28

21

18

0.82

 

Prebierka.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

11

B

1

 

13.08

40

0.80

313

21A

BK

34

20

18

7.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

28

19

17

1.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

36

24

21

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

30

20

16

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

28

19

17

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

20

20

17

0.65

 

Na S prebierka, na ostat. pl. prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

11

B

2

 

3.71

15

0.80

313

21A

HB

22

0

5

1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK

34

0

3

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

20

0

5

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

28

0

3

0.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

30

0

4

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

36

0

5

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JS

34

0

7

0.19

 

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP, rozčleniť.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

12

 

1

 

15.72

40

0.80

311

21A

BK

30

17

15

7.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

24

16

14

4.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

22

17

13

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

26

12

12

0.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

24

15

12

0.79

 

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP. Na SV okraji vyžínať, chrániť pred zverou.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

12

 

2

 

3.83

15

1.00

311

21A

DZ

26

0

4

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK

30

0

4

1.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

26

0

6

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

28

0

4

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

22

0

2

0.38

 

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

13

 

1

 

9.64

45

0.80

311

21A

BK

32

23

18

7.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

28

23

16

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

28

23

19

1.45

 

Prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP, dokončiť rozčlen.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

13

 

2

 

1.12

25

0.90

311

21A

BK

28

9

8

0.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

28

12

10

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

30

13

10

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

30

16

13

0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

32

15

13

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

24

7

6

0.06

 

Prečistka, 1.zás. zač. platn. LHP v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. LHP.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

13

 

3

 

0.99

15

1.00

311

21A

BK

30

0

4

0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

28

0

4

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

26

0

4

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

22

0

6

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

26

0

3

0.05

 

Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

14

 

1

 

12.59

50

0.75

311

21A

BK

28

23

17

10.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

24

17

14

1.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

24

20

16

0.63

 

Prebierka, dokončiť rozčlen.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

14

 

2

 

0.52

25

0.85

311

21A

DZ

26

10

9

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

32

13

11

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK

28

9

8

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

30

13

12

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

26

7

7

0.03

 

Prečistka, 1.zás. zač. platn. LHP v prvých 3 r., prebierka v 2.1/2 platn. LHP.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

15

 

 

1

16.60

60

0.75

311

21A

BK

26

23

19

13.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

24

17

16

3.32

 

Prebierka.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

15

 

 

2

1.84

20

0.10

311

21A

BK

26

0

5

1.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

24

0

4

0.55

 

Bez zásahu.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

16

 

1

1

5.38

75

0.70

311

21A

BK

28

28

23

5.11

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

24

24

19

0.27

 

Prebierka.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

16

 

1

2

0.95

30

0.15

311

21A

BK

26

12

9

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

22

8

7

0.19

 

Bez zásahu.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

16

 

2

 

4.11

25

0.90

311

21A

DZ

24

8

8

1.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK

28

8

8

1.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

24

6

6

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

28

11

9

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

30

14

12

0.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

30

13

12

0.62

 

Prečistka, 1.zás. zač. platn. LHP v prvých 3 r., rozčleniť, prebierka v 2.1/2 platn. LHP.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

16

 

3

 

1.64

5

1.00

311

21A

BK

26

0

1

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

26

0

1

0.49

 

Prečistka konc. platn. LHP v posl.3 r. Vyžínať, chrániť pred zverou.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

17

 

1

1

5.91

95

0.73

313

21A

BK

28

39

28

5.91

B

Na Z mal. clon. rub, 1 vých. obnovy dorub na ostat. pl. okraj. clon. rub v pás. šír. na 2 výš. por., založiť 2 vých. obnovy postupovať na JZ 2 zásahy v des. Po ťažbe zalesniť pomiestna prípr. pôdy.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

17

 

1

2

0.66

25

0.10

313

21A

BK

28

11

8

0.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB

24

0

6

0.07

 

Pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa

17

 

2

 

4.73

5

0.90

313

21A

BK

26

0

1

3.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JL

18

0

2

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

26

0

-1

0.47

 

Na S 1/5 prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. LHP, na ostat. pl. prečistka konc. platn. LHP v posl.3 r. Vylepšiť, vyžínať, chrániť pred zverou.

Užívateľ: Názov obhospodarovateľa