LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

 

PV1

Porovnávací výkaz nového a starého označenia

Nová JPRL

Stará JPRL

Dc

p

Ps

KL

Dc

p

Ps

OP

Časť

Starý LHC

Starý plán (kód, názov)

6

A

 

H

5

A

 

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

6

B

 

H

6

A

 

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

7

 

1

H

7

 

1

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

7

 

2

H

7

 

2

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

9

A

1

H

9

 

 

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

9

A

2

H

9

 

 

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

9

B

 

H

8

A

 

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

10

 

1

H

10

 

 

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

10

 

2

H

10

 

 

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

11

A

 

H

31

D

 

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

11

B

1

H

11

 

1

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

11

B

2

H

11

 

2

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

12

 

1

H

12

 

1

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

12

 

2

H

12

 

2

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

13

 

1

H

13

 

1

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

13

 

2

H

13

 

2

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

13

 

3

H

13

 

3

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

14

 

1

H

14

 

1

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

14

 

2

H

14

 

2

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

15

 

 

H

15

 

 

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

16

 

1

H

16

 

1

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

16

 

2

H

16

 

2

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA

16

 

3

H

16

 

1

 

100

MIŇOVCE

80077

ŠNIDARKA