LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

 

T1

ZOZNAM JEDNOTIEK PRIESTOROVÉHO ROZDELENIA LESA PODĽA LHCLHC

Užívateľ

JPRL

Kl

Pk

Tl

So

Lo

SOP

Dc

Čp

Ps

Et

Vek

Vým.

Zakm.

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

6

A

 

 

50

7.61

0.75

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

6

B

 

 

50

12.24

0.80

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

7

 

1

1

100

5.32

0.64

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

7

 

1

2

20

1.33

0.20

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

7

 

2

 

25

1.78

0.80

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

9

A

1

1

105

1.78

0.54

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

9

A

1

2

20

0.76

0.30

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

9

A

2

 

5

3.45

0.90

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

9

B

 

 

40

5.21

0.80

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

10

 

1

1

110

3.54

0.73

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

10

 

1

2

5

1.46

0.30

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

10

 

2

 

2

2.03

1.00

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

11

A

 

 

55

0.82

0.80

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

11

B

1

 

40

13.08

0.80

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

11

B

2

 

15

3.71

0.80

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

12

 

1

 

40

15.72

0.80

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

12

 

2

 

15

3.83

1.00

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

13

 

1

 

45

9.64

0.80

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

13

 

2

 

25

1.12

0.90

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

13

 

3

 

15

0.99

1.00

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

14

 

1

 

50

12.59

0.75

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

14

 

2

 

25

0.52

0.85

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

15

 

 

1

60

16.60

0.75

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

15

 

 

2

20

1.84

0.10

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

16

 

1

1

75

5.38

0.70

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

16

 

1

2

30

0.95

0.15

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

16

 

2

 

25

4.11

0.90

H

 

V

 

 

1

Názov LHC

Názov obhospodarovateľa

16

 

3

 

5

1.64

1.00

H

 

V

 

 

1

Spolu za LHC:

Názov LHC

139.05

 

Spolu za LUC:

Názov LC

139.05