LHC: Názov LHC

LC: Názov LC

Platnosť LHP: 2009-2018

 

T12

Zoznam JPRL s plánovaným holorubným hospodárskym spôsobom

Kat. lesa

Písm. kat.

Tvar lesa

Spôsob obhosp.

St. ochr. prír.

JPRL

Dc

Čp

Ps

Et

Vek

Výmera

Zakm.

HS a jeho formy z rámcového plánovania

Ťažba obn. spolu

Ťažbová plocha

Plocha holorubu

Poznámka

H

 

V

 

1

286

 

1

1

120

9.00

0.62

MP, PH

1005

2.63