PRACOVISKÁ:

Pracovisko KOŠICE - Južná trieda 93, 040 01 Košice   mapa>>>

Konateľ spoločnosti                 tel.: +421 918 983 996
                                                fax. +421 556 712 924
Vedúci skupiny HÚL                tel.: +421 908 096 635
kosice@lesprojekta.sk
Kartografia a veľkoformátova tlač        tel.: +421 917 577 796
kartografia@lesprojekta.sk

Pracovisko PREŠOV -    Masaryková 25B, 080 01 Prešov   mapa >>>

Vedúci skupiny                         tel.: +421 907 694 048
presov@lesprojekta.sk

Pracovisko VRANOV - Čemernianska 131, 093 03 Vranov nad Topľou   mapa>>>

Vedúci skupiny HÚL               tel.: +421 918 983 997
vranov@lesprojekta.sk

lesprojekta.vv@gmail.com

Pracovisko HUMENNÉ - Staničná 11, 066 01 Humenné     mapa>>>

Vedúci skupiny HÚL               tel.: +421 918 984 114
humenne@lesprojekta.sk

 
ÚDAJE PRE OBCHODNÝ STYK:

LESPROJEKTA,s.r. o.spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka číslo: 19045/P

SÍDLO:   Palackého 1274/8, 080 05 Prešov
IČO:        36 825 841
DIČ:        2022433182
IČ DPH:  SK2022433182

email:       lesprojekta@lesprojekta.skNávrat na hlavnú stránku