< rozdeľovník náležitostí LHP> < postupnosť konaní pri vyhotovení LHP> <prehľadové tabuľky> < popis LHP>