Členenie lesníckeho mapového diela:

Podľa rozdeľovníka náležitostí LHP vydaného ministerstvom, je štandardnou súčasťou LHP obrysová a porastová mapa. V prípade záujmu o iné (nadštandardné) mapy, sa o možnostiach informujte u konateľa spoločnosti - Ing. Mareka Čontofalského, prípadne vedúceho pracovnej skupiny, ktorý vyhotovuje (vyhotovoval) Vaše LHP.