LHP s platnosťou k 1. 1. 2010 
NÁZOV LC Výmera v ha Zodpovedný pracovník
Biskupské lesy 541,10 Ing. Čontofalský
Lesy Streda nad Bodrogom 1211,14 Ing. Gajdoš
Veľké Kapušany - Beňatina 497,65 Ing. Gajdoš
Koňuš 619,82 Ing. Gajdoš
Koromľa 421,40 Ing. Gajdoš
Lesná spoločnosť Priekopa 577,52 Ing. Gajdoš
Klenová 3701,6 Ing. Gajdoš
Porúbka a Hlivištia - neštátne 2362,31 Ing. Petrík
Lesy Porúbka 4196,03 Ing. Petrík
Stakčín 4813,26 Ing. Rudík
Veľké Kapušany - neštátne 1310,49 Ing. Ješko
Lesy Koškovce 4265,82 Ing. Ješko
Lesy Zlatá Baňa 3234,76 Ing. Suchár
SPOLU 27752,96

LHP platnosť k 1. 1. 2009 -  nové výmery už schválených LHP
NÁZOV LC
Nová výmera v ha
v rozhodnutí KLÚ
Zodpovedný pracovník
Šnidarka 1410.23 Ing. Petrík
Neštátne lesy na LHC Miňovce 2761.84 Ing. Petrík
Miňovce - štáne lesy 2212.90 Ing. Petrík
Miňovce - neodovzdané lesy 693.67 Ing. Petrík
Stropkov - štátne lesy 1698.62 Ing. Petrík
Stropkov - Neodovzdané lesy 503.29 Ing. Suchár
Neštátne lesy na LHC Stropkov 5782.17 Ing. Suchár
Neštátne lesy na LHC Svidník 5766.87 Ing. Rudík
Čermeľ 1955.06 Ing. Gajdoš
Lesopark 2167.52 Ing. Ješko
Jahodná 2133.77 Ing. Čontofalský
Opátka 1944.10 Ing. Gajdoš
Košická Belá 2006.32 Ing. Gajdoš
Kostoľany 1988.90 Ing. Ješko
Lesy Bukovec 4120.79 Ing. Gajdoš
Obecné lesy Ľubica 2602.75 Ing. Ješko
Obecné lesy vojenské Vrbov 258.02 Ing. Petrík
Obecné lesy vojenské Tvarožná 222.76 Ing. Petrík
SPOLU 40229.57

LHP platnosť k 1. 1. 2008 - v subdodávke pre NLC Zvolen
NÁZOV LC Nová výmera v ha
v rozhodnutí KLÚ
Zodpovedný pracovník
Neštátne lesy na LHC Sedliská 2830.84 Ing. Seman
Sedliská neštátne lesy 872.53 Ing. Seman
Sedliská štátne lesy 2188.51 Ing. Seman
Ostatné lesy na LHC Havaj 4727.42 Ing. Suchár
Ostatné lesy na LHC Krajná Poľana 2623.42 Ing. Rudík
Poľana Hunkovce 3374.78 Ing. Rudík
Kapišová, Krajná Poľana štátne lesy 0 Ing. Ješko
Ostatné lesy na LHC Kapišová 0 Ing. Ješko
Neštátne lesy na LHC Okrúhle 0 Ing. Gajdoš
Giraltovce štátne lesy 0 Ing. Petrík
Fagus 2057.27 Ing. Čontofalský
Krompachy 1084.56 Ing. Čontofalský
Lesy Krompachy 839.16 Ing. Čontofalský
Vyšné Slovinky 950.44 Ing. Čontofalský
Zvyšok LHC Krompachy 859.56 Ing. Čontofalský
Janouš sp. s.r.o. LS Sukov 1166.75 Ing. Čontofalský
SPOLU 0
Návrat na hlavnú stránku