Prevádzkové ustanovenia

Publikovanie materiálov a dokumentov, alebo ďalšie šírenie fotografií a dát z tohoto webu bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa webu je porušením autorského zákona. Prevádzkovateľ webu nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií na ňom uvedených. Použitie všetkých informácií uverejnených na webe je na vlastné riziko. Prevádzkovateľ webu nepreberá zodpovednosť za informácie obsiahnuté na odkazovaných stránkach a ich prevádzkovateľov a produkty odkazmi žiadnym spôsobom cielene nezvýhodňuje, ani nezodpovedá za škody, ktoré prípadne vzniknú ich použitím.. Za obsah informácií uvedených na jednotlivých odkazovaných stránkach sú plne zodpovední prevádzkovatelia príslušných stránok.  Ochranné značky a  názvy na týchto stránkach nie sú osobitne označené, čo ale neznamená, že sú voľne dostupné v zmysle autorského zákona. Na sťahovanie materiálova  dokumentov je možné využiť rôzne aplikácie. Z praktických dôvodov  je väčšina súborov dostupná vo formátoch PDF, WORD, EXCEL zbalených do formátu ZIP.

Na prehliadanie   webu je možné použiť niektorý z odporúčaných prehliadačov.

  Stiahni Mozilu Firefox   Stiahni Operu Opera   Stiahni Explorer Internet Explorer

Reakcie a podnety nám prosím posielajte na adresu: vranov@lesprojekta.sk

  © 2009 Lesprojekta s.r.o. Prešov
Návrat na hlavnú stránku